Disclaimer

Algemeen
Neem gerust contact op met onze klantenservice. Dit kan via de telefoon: +31 (0)314 364467, via live chat of per e-mail naar [email protected]. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze webshop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er bepaalde informatie niet juist is. Snelwenskaart.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke (type)fouten op de website. Mogelijke type-, druk- en zetfouten zullen dan ook zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snelwenskaart.nl worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.